Søg på tradium.dk

Teleskoplæsser certifikat - Djursland - delvis fjernundervisning

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Indhold

Kom på kursus med delvis online undervisning. Lær brug af teleskoplæssere på forsvarlig og sikker måde. Læg mærke til, at dette kursus ikke gælder til brug af kranarm på teleskoplæsser over 8 tm.

Formål

Efter kurset kan du arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Du lærer at kende til de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft.

Endvidere lærer du at opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter.

De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Form

Undervisningen foregår som online kurser på fjernundervisning på 1. og 2. kursusdag.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser. Beviset er gyldigt som certifikat. 

VIGTIGT: Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du altid kontakte kursussekretæren, der dog desværre KUN kan træffes på e-mail i øjeblikket. 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 74 88 02   E jsv@tradium.dk
A Amu-Centervej 2, 8560 Kolind
 

Fag til kurset