Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Grundlæggende lederuddannelse

Et uddannelsesforløb hvor du bliver klogere på dit eget lederskab, får nye værktøjer og indsigter til den daglige ledelse samt får et godt netværk i forbindelse med dine ledelsesudfordringer. Bliv klogere på lederkursus.

Få kobling mellem praksis og teori på lederkursus

Vi tager udgangspunkt i dig og din hverdag. Vi finder i fællesskab frem til det, som virker for dig i dit lederskab, og giver dig en teoretisk ramme omkring din praksis som leder.

Vi skaber rammer for, at din viden og læring kan omsættes til handlinger i din dagligdag. I forbindelse med hvert modul vil der være forberedelse og efterfølgende en opgave eller refleksion, der omsætter din viden til praksis.

Uddannelsen er bygget op i 6 moduler med følgende emner:

Modul 1 (2 dage) 
Introduktion til ledelse
DISC som ledelsesværktøj

Modul 2 (2 dage) 
Kommunikation som ledelsesværktøj

Modul 3 (2 dage) 
Personlig Prioritering og Delegering
Effektiv mødeledelse

Modul 4 (2 dage) 
Konflikthåndtering som ledelsesværktøj
Den svære samtale

Modul 5 (2 dage) 
Situationsbestemt ledelse
Motivation

Modul 6 (3 dage) 
Forandringsledelse
Præsentation af gennemgående opgave

 

Der er indlagt forberedelse, opgaver og refleksion fordelt mellem modulerne.

Du får adgang til vores online platform, hvor du får mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis.

Lederuddannelsen er meritgivende til akademifaget Ledelse i praksis. Se uddybning af akademifagene.

Tilmeld dig kurset nu og bliv en dygtigere leder.

 

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afsluttes ikke med en eksamen. Der er dog afsluttende Cases efter hvert modul, som skal bestås for at afslutte modulet.

Varighed

13dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på tlf.: +4587118512 eller pila@tradium.dk for at høre mere

300123

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49733 Situationsbestemt ledelse 2 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 2 dage
49728 Ledelse og det personlige lederskab 1 dag
49730 Mødeledelse 1 dag
49734 Forandringsledelse 3 dage
49729 Kommunikation som ledelsesværktøj 2 dage
49732 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler 2 dage
300123