Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

EU Efteruddannelse for buschauffører - Djursland

Få opdateret din viden om buskørsel og passagerbefordring på efteruddannelse for buschauffører på Djursland.

Mål

Efter kurset kan du på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder udføre almindeligt forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel.

Du får opdateret din viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort. Herunder kan du i praksis anvende din viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

  • Kundeservice og konflikthåndtering
  • Kommunikation; herunder mikrofonhåndtering
  • Trafikselskabernes kvalitetskrav
  • Billettering og regionale takstsystemer
  • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
  • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning

Uddannelsen indhold følger i øvrigt de retningslinjer, der fremgår af Færdelsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse føre til, at du kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

KOMMENDE DATOER
24.06.2024
14.10.2024

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for området.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Varighed

5dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Jane Søndermark Vinter
Kursussekretær
tlf.: +4587748802
Email: jsv@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1 dag
48616 EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del 2 dage
48617 Ajourføring for rutebuschauffører 2 dage
041223