Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

PLC-systemer - opbygning og installation

Lær at installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg med PLC-systemer.

Mål

Efter kurset kan du installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg med PLC-systemer.

Det betyder, at du kan:

  • installere og indstille sensorer og aktuatorer, fx nærhedsfølere og signalgivere.
  • fejlfinde på ovenstående og udvælge erstatningskomponenter ved at brug tilhørerende dokumentation.
  • få kendskab til PLC-systemers anvendelsesområder (Programmable Logic Controller), deres blokvise opbygning og virkemåde samt programmeringssprog.
  • installere, idriftsætte og programmere mindre anlæg, der indeholder PLC-styringer.
  • foretage programændringer i eksisterende styringsanlæg og kan programmere PLC-systemers grundinstruktionssæt på bitniveau.
  • fortråder små kontrolsystemer.
  • gennemføre simple programmerbare styringer bestående af logiske funktioner.
  • anvende diagramformer, parameterlister og anden dokumentation på PLC-systemer herunder DS 61131/1-3.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for PLC.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsesinstitutionen udsteder et uddannelsesbevis til deltagere, der har nået det fastsatte mål med uddannelsen.

Varighed

3 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49023 PLC-systemer - opbygning og installation 3 dage
270921