Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Vægbeklædning - tapetopsætning

Lær at udføre korrekt opsætning af forskellige typer tapeter og vægbeklædning.

Mål

Efter kurset kan du:

  • selvstændigt forberede, udmåle og udføre korrekt opsætning af forskellige typer tapeter og vægbeklædning fx non-woven tapeter og almindelige papirtapeter, både med og uden mønster, samt forgrundet filt og væv.
  • tage hensyn til de særlige forhold, der kan forekomme bl.a. ved ind- og udgående hjørner, døre og vinduer.
  • vurdere den korrekte opbygning af bund til de forskellige vægbeklædningers udfaldskrav i henhold til leverandørens anvisning, MBK (Malerfagligt BehandlingsKatalog) og MBA (Malerfagets BehandlingsAnvisning).
  • vejlede om anvendelse af de forskellige vægbeklædningstyper.

Derudover vælger du at vælge de mest hensigtsmæssige værktøjer og relevante teknikker til arbejdets udførelse under hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Varighed

5dage

Undervisningstid

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

081222

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49253 Vægbeklædning - tapetopsætning 5 dage
081222