Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Marmorspartling

Lær at lave marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter.

Mål

Efter kurset kan du:

  • udføre marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter til udfaldskravet stucco lustro.
  • foretage en korrekt behandlingsopbygning fra den givne bund til den færdige overflade og vedligeholde den færdige overflade.
  • vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.

Du lærer desuden at udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Målgruppe

Faglærte malere eller andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Varighed

5 dage

Undervisningstid

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

051221

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49256 Marmorspartling 5 dage
051221