Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Bygningsreglementet - anvendelse - fjernundervisning

Formål

Kom på online kursus og lær at lave opslag og forstå gældende bygningsreglement med tilhørende vejledninger og bestemmelser og på den baggrund medvirke til vurdering af bygningers lovlighed.

Form

Undervisningen foregår som online kurser på fjernundervisning.

Målgruppe

Bygningshåndværkere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for området.

VIGTIGT: Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du altid kontakte kursussekretæren.

Målgruppe

Deltagerbetingelser

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Varighed

2 dage

Undervisningstid

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

060321

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48984 Bygningsreglementet - anvendelse 2 dage
060321