Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

ADR Repetition - Grundkursus - Djursland

Kom på repetitionskursus i Pederstrup på Ring Djursland om at foretage transport af farligt gods.

Mål

Efter gennemført kursus og udstedt ADR-bevis kan du foretage transport af farligt gods i emballager. Du må dog ikke køre med gods hørende til klasse 1 og klasse 7. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i henhold ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national og international transport af farligt gods.

Kurset findes på den landsdækkende positivliste, så hvis du er ledig, bedes du henvende dig hos din A-kasse eller jobcenter for godkendelse og evt. tilmelding.

Særlige adgangskrav

Du skal have et gyldigt ADR bevis under hele kurset. Dette bevis bedes du medbringe som dokumentation. Husk også Nem-ID til den afsluttende prøve.

Yderligere oplysninger

Mangler du en ledig plads til kursus på en af nævnte datoer, er du altid velkommen til at ringe og forhøre dig hos kursussekretæren. Måske kan der laves en plads til dig.

KOMMENDE DATOER
16.09.2024
11.11.2024

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal have et gyldigt ADR-certifikat og skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Der er en ekstra udgift på kr. 290,- til ADR beviset som betales direkte til Beredskabsstyrelsen.

Varighed

1.7dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

230624

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
47706 ADR Repetition - Grundkursus 1.7 dage
230624