Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

ADR Grund. - transport af farligt gods - Randers

Kom på grundkursus i Randers og lær at foretage vejtransport af farligt gods i emballager.

Formål

Efter gennemført kursus og udstedt ADR-bevis kan du foretage transport af farligt gods i emballager. Du kan dog ikke transportere gods tilhørende klasse 1 eller klasse 7. Kravene til uddannelsens indhold og varighed er nøje fastlagt i henhold ADR-konventionen, der er gældende ved såvel national og international transport af farligt gods.

Kurset findes på den landsdækkende positivliste, så hvis du er ledig, bedes du henvende dig hos din A-kasse eller jobcenter for godkendelse og evt. tilmelding.

Yderligere oplysninger

Mangler du en ledig plads til kursus på en af nævnte datoer, er du altid velkommen til at ringe og forhøre dig hos kursussekretæren. Måske kan der laves en plads til dig.

KOMMENDE DATOER
09.09.2024
18.11.2024

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods i emballager i henhold til ADR-konventionen enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Der er en ekstra udgift på kr. 290,- til ADR beviset som betales direkte til Beredskabsstyrelsen.

Varighed

3dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

170624

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
46905 ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb. 3 dage
170624