Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

ADR Grund- og specialiseringskursus - Klasse 1 - Randers

Kom på kursus i Randers og lær at foretage transport af farligt gods.

Mål

Efter gennemført kursus og udstedt ADR-bevis kan du foretage transport af farligt gods inkl. klasse 1 i emballager inklusive gods hørende til klasse 1. Du må dog ikke transportere gods i klasse 7.

Kurset findes på den landsdækkende positivliste, så hvis du er ledig, bedes du henvende dig hos din A-kasse eller jobcenter for godkendelse og evt. tilmelding. Der er en ekstra udgift på kr. 290,- til ADR beviset som betales direkte til Beredskabsstyrelsen.

Yderligere oplysninger

Mangler du en ledig plads til kursus på en af nævnte datoer, er du altid velkommen til at ringe og forhøre dig hos kursussekretæren. Måske kan der laves en plads til dig.

KOMMENDE DATOER
19.02.2024
08.04.2024

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 1, i emballager i henhold til ADR-konventionen enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.

Varighed

3.6dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
47694 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1 3.6 dage
041223