Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Grundlæggende rengøringshygiejne

Lær om mikroorganismer og smitteveje. Lær at bruge din viden i rengøringen.

Med din viden lærer du at tage de nødvendige hensyn i planlægning og udførelse af det daglige rengøringsarbejde og undgå smittespredning.

Formål

Efter kurset kan du tage hygiejniske hensyn i planlægningen af rengøringen ud fra din viden om mikroorganismer og smitteveje. Du lærer desuden at tage hygiejniske hensyn i selve rengøringen, så du kan genkende berøringspunkter, forebygge smittespredning og udøve en god personlig hygiejne.

Med uddannelsesbeviset får du mulighed for at varetage jobfunktioner inden for rengøringsområdet.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er ingen eksamen til kurset, men du modtager et uddannelsesbevis.

Varighed

1 dag

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Vester Alle 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på tlf.: +4587118512 eller pila@tradium.dk for at høre mere

260921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49349 Grundlæggende rengøringshygiejne 1 dag
260921