Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Personbefordring for lastbilchauffører - Djursland

Mål

Efter kurset kan du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Du udvider og ændrer dit arbejdsområde til (også) at indbefatte erhvervsmæssig kørsel med bus. Du har erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i Rigspolitiets undervisningsplan for køreuddannelse til denne kategori, jf. bek. nr. 342 af 01/05/2009.

Du kan på baggrund af din grundlæggende kvalifikationsuddannelse som lastbilchauffør suppleret med emnerne, der er målrettet buskørsel, gøre følgende:

  • føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed
  • anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik jf. bek. nr. 177 af 25/02/2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, §17, stk. 1 og stk. 3

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Særlige adgangskrav

Kørekort C

KOMMENDE DATOER
22.01.2024
16.04.2024

Målgruppe

Godschauffører, som ønsker at udvide deres arbejdsområde til også at omfatte erhvervsmæssig personbefordring i bus.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der indgår køreprøve jf. Rigspolitiets regler samt prøve i de grundlæggende chaufførkvalifikationer jf. Færdselsstyrelsens regelsæt på området.

Varighed

15dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
42848 Personbefordring for lastbilchauffører 15 dage
041223