Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Facadebehandling og energioptimering

Lær om forskellige facadebehandlinger og energirigtige løsninger på malerfagets certificeringsforløb. Bliv en kompetent specialist inden for malerfaget på arbejde udendørs.

Om uddannelsen

Kom på certificeringsforløb, og få en relevant opkvalificering med både teoretiske og praktiske kompetencer,. Selve kompetencepakken indeholder 5 forskellige AMU fag, hvor du specialiserer dig og bliver opkvalificeret på outdoor området. Et samlet forløb giver dig et udbytterigt og optimalt læringsforløb, hvor der er progression igennem hele forløbet, og der bygges videre på de kompetencer, som du har opbygget på tidligere fag.

Indhold

På forløbet får du forskellige fag, hvor du gradvist bliver opgraderet. Du får undervisning inden for følgende fagområder:

  • Kvalitetssikring og planlægning af malerarbejde
  • Rens og malerbehandling af facader
  • Aktuelle malematerialer og teknikker
  • Isolering - energirigtige løsninger ved isolering
  • Tyndpudsede overflader

Malerfagets certificeringsuddannelse

Kurset facadebehandling og energioptimering er kompetencepakke 1 som en del af malerfagets certificeringsforløb. Der findes 3 forskellige forløb, som giver forskellige kompetencer; Facadebehandling og energioptimering, Stil og kreativitet i farver og materialer og Fra vurdering af underlag til finish. Læs mere om forløbene på tradium.dk/malerfagets-cerficering

 

Målgruppe

Faguddannede bygningsmalere.

Deltagerbetingelser

Der er en deltagerbetaling pr. AMU berettigede deltager, som er fra 108 DKK pr. dag pr. deltager. For deltagere, der ikke opfylder kravene til AMU (har en videregående uddannelse) betales fuld pris (deltagerbetaling + taxameter). Minimum antal deltagere. Er der ikke det antal minimumsdeltagere, der skal til, kan der betales for tom-pladser. Kurset afvikles med minimum 7 deltagere pr. kursus.

Eksamen

Afsluttende prøve og certificering efter deltagelse i alle 5 AMU fag. Ved et bestået certificeringsforløb tildeles et malerfagets AMU-diplom.

Varighed

19 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49260 Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde 3 dage
40997 Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel 2 dage
41761 Aktuelle malematerialer og teknikker 5 dage
49261 Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader 4 dage
49248 Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering 5 dage
270921