Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde

Lær at udføre varmt tagdækkerarbejde korrekt.

Målgruppe

Tagdækkere og andre med tilsvarende viden og kvalifikationer.

Mål

Efter kurset kan du udføre varmt tagdækkerarbejde brandteknisk korrekt. Du kan også vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af tagdækningsopgaver, der afgiver flammer eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.

Du kan foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. Derudover kan du træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse. Du lærer også at udføre de brandtekniske regler, der gælder ved arbejdets afslutning. Du kan også udføre varmt tagdækkerarbejde med svejsning, skæring, lodning, tørring, opvarmning og andet varmeudviklende værktøj brandteknisk korrekt. Derudover lærer du at foretage brandslukning ved tagdækkerarbejde.

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af skolen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Varighed

1 dag

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

170921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
45140 Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 1 dag
170921