Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Pulverlakering - materialer og processer, trin 1

Lær at udføre simple forbehandlingsopgaver samt at påføre pulverlakker på simple emner.

Mål

Efter kurset kan du udføre simple forbehandlingsprocesser og påføre pulverlakker på simple emner samt dokumentere den udførte overfladebehandling.

Efter gennemførelse af kurset kan du:

  • under vejledning udføre visuel indgangskontrol af et emne og vurdere komponentunderlag.
  • udføre simple kemiske forbehandlingsprocesser på et emne på baggrund af viden om forbehandlingsprincipper og gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.
  • påføre forskellige pulverlakker på simple emner på baggrund af kendskab til de forskellige pulverlakker og en grundlæggende metodekendskab.
  • udføre simple arbejdsopgaver med forskellige pulverlakker under iagttagelse af gældende regler, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger.
  • under instruktion klargøre, vedligeholde og rengøre udstyr til manuel pulverlakering.
  • under instruktion påføre pulverlakker til en specificeret lagtykkelse og ud fra produktets hærdetemperatur og hærdetid vælge den korrekte påføringsmetode og ovntørring af specifikke emner.
  • udføre proces- og slutkontrol samt dokumentation af den udførte overfladebehandling.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der enten arbejder i virksomheder, som udfører industriel overfladebehandling eller som søger job inden for industriel overfladebehandling. Uddannelsen retter sig også mod personer, som ønsker at gennemføre erhvervsuddannelsen som overfladebehandler.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse. Underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Varighed

5 dage

Undervisningstid

Kursussted

Rønsdam 60, 6400 Sønderborg

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48565 Pulverlakering - materialer og processer 5 dage
270921