Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Mobile kraner over 30 tonsmeter

Lær at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter.

Mål

Kom på krancertifikatuddannelse. Du lærer at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tons/tonsmeter. Du opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3.

Efter endt uddannelse har du kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft af mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold - jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr fx pallegaffe og læssegrab og kunne montere dette korrekt til korrekt anvendelse af støtteben
 • mobile kraners begrænsing i forhold til vejrliget
 • anvendelse og beregning af ballast
 • valg af ekstraudstyr fx fly-jib og kunne montere det korrekt

Specielle adgangskrav

Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal dokumentere at have gennemført og bestået følgende uddannelser:

 • 45644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller
 • Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage)
KOMMENDE DATOER
11.12.2023

Målgruppe

Personer, der har eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Certifikatprøven aflægges i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK nr. 1346 af 29/11/2017) og fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Varighed

10dage

Undervisningstid

Undervisningen foregår mandag-torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 12:30

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48646 Mobile kraner >30 tonsmeter 10 dage
041223