Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Nivellering

Lær at udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen.

Kom på kursus og lær at benytte relevante nivellerings- og laserinstrumenter, når du udfører nivellerings- og afsætningsopgaver. Efter kurset kan du også kontrollere instrumenternes præcision for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder.

Mål

Efter kurset kan deltagerne:

  • Udføre nivellerings og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter.
  • Afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter.
  • Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan.
  • Udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital målebog.
  • Foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning.
  • Beregne skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang.
  • Kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder.
  • Udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har eller ønsker beskæftigelse inden for bygge- og anlægsområdet.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Varighed

5 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

170921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49318 Nivellering 5 dage
170921