Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Verifikation af elektriske installationer

Lær at foretage verifikation af elektriske installationer.

Mål

Efter kurset kan du foretage verifikation af en elektrisk installation efter gældende lovgivning.

Det betyder, at du kan:

  • have viden omkring bekendtgørelse 1082, samt DS/HD 60364-6 vedrørende eftersyn, afprøvning og rapportering.
  • gennemgå en elektrisk installation for fejl og mangler med udgangspunkt i ovenstående bekendtgørelse og standard.
  • efterse en elektrisk installation samt udføre de målinger, der er påkrævet i DS/HD 60364-6.
  • med udgangspunkt i ovenstående anvende egnede måleinstrumenter til at udføre målinger samt kontrollere måleresultater mod DS/HD 60364-6.
  • udfylde et slutkontrolskema på baggrund af resultater fra eftersyn og afprøvning.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for at kunne udføre slutkontrol på elinstallationer.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder et uddannelsesbevis til de deltagere, der har nået det fastsatte mål med uddannelsen. Der er udarbejdet en prøve til uddannelsen.

Varighed

2 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

260921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49534 Verifikation af elektriske installationer 2 dage
260921