Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Forandringsledelse

Lær at gennemføre forandringer, der kan give digitale og bæredygtige omstillinger.

Mål

Deltageren kan igennem forandrings- og udviklingsprocesser gennemføre organisatoriske og teknologiske forandringer, som fx digital og bæredygtig omstilling.

Deltageren er bevidst om faktorer, der kan påvirke medarbejderens motivation, trivsel, effektivitet og kompetenceudvikling i forandringsprocesser.

Deltageren er bevidst om sin egen ledelsesrolle i forandrings- og udviklingsprocesser samt initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø i forbindelse med forandringsledelse.

KOMMENDE DATOER

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Varighed

3dage

Undervisningstid

Kursussted

Kindlersvej 9, 8660 Skanderborg

Yderligere information

Trine Jørgensen
Kursussekretær
tlf.: +4587748801
Email: trjo@tradium.dk

120724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49734 Forandringsledelse 1.3 dage
49734 Forandringsledelse 1.3 dage
49734 Forandringsledelse 0.4 dag
120724