Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Fra vurdering af underlag til finish

Kom på AMU kursus, hvor du lærer om håndtering af fugt og skimmelsvamp, kvalitetssikring og spartling.

Indhold

På kurset deltager du i forskellige fag, der opdaterer din viden om fx spartling, håndtering af fugt og airless.

Spartling af overflader

Lær at benytte de rigtige værktøjer og udføre korrekt spartling med tilhørende kvalitetskontrol og finish.

Du lærer at:

 • vurdere og benytte hensigtsmæssige værktøjer, sparteltape og spartelmasse samt vurdere indfaldskrav ved arbejde med gipsplader.
 • foretage korrekt spartling af gipsplader samt af indgående / udadgående hjørner og af loft- / vægovergange.
 • udføre proces- og slutkontrol i forhold til forventede udfaldskrav og efter gældende regler.
 • spartle og oprette bæredygtige overflader efter givne krav om slutfinish og kvalitet ud fra overfladens tilstand.
 • vælge korrekte afrensning- og opbygningsmetoder.
 • vælge teknik og værktøj for at nå det ønskede resultat på forskellige overflader som murede vægge, beton, gips, bindingsværk, rørvæv mv.
 • planlægge arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • vælge egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med arbejdets udførelse.

Håndtering af fugt og skimmelvækst

På kurset lærer du at foretage fugtmålinger og håndtere den efterfølgende behandling.

Du lærer at:

 • kortlægge fugtskader, deres omfang og mulige årsag ud fra kendskab til fugtophobning i bygninger.
 • håndtere forskellige affugtningsmetoder og vurdere og tilrettelægge efterfølgende malebehandling.
 • vejlede om forebyggelse af skimmelvækst ud fra viden om skimmelsvamp og skimmelvæksts betydning for indeklimaet.
 • vejlede om afrensning og malebehandling af overflader, som har været angrebet af fugt og skimmelsvamp.
 • foretage fugtmålinger ud fra kendskab til undersøgelsesmetoder m.h.t. skimmelsvamp.
 • vurdere og anvende fugtmålinger til tilrettelæggelse og kvalitetssikring af malebehandling efter gældende lovgivning.
 • vejlede kunden og udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og anbefalinger vedr. behandling af fugtskader og skimmelsvamp.

Marmorspartling

Lær at foretage korrekt behandling ved marmorspartling og brug fx akryl og kalkbaserede produkter.

Du lærer at:

 • udføre marmorspartling med akryl og kalkbaseret marmorspartelprodukter til udfaldskravet stucco lustro. 
 • foretage en korrekt behandlingsopbygning fra den givne bund til den færdige overflade og vedligeholde den færdige overflade.
 • vælge hensigtsmæssigt værktøj og relevante malematerialer til arbejdets udførelse.
 • udføre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.

Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde

Du lærer at:

 • foretage en grundlæggende kvalitetssikring med udgangspunkt i materiale, der er lavet af brancheorganisationerne.
 • planlægge små og større maleopgaver ud fra kendskab til kvalitetssikringsbekendtgørelsen, materialevalgets betydning for kvalitetssikringen, AB 18, ABT 18 og AB Forbruger.
 • vejlede kunder om kvalitetsmæssige og økonomiske konsekvenser af eventuelle ændringer i malearbejdet, herunder ind- og udfaldskrav samt tolerancer.
 • vælge og anvende branchens anerkendte prøvemetoder.
 • tilrettelægge og kvalitetssikre arbejdet efter gældende lovgivning og regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt anbefalinger i øvrigt.

Anvendelse af airless

Du lærer at:

 • udføre sprøjtespartling af egnede opgaver i bygningsmalerfaget med airless udstyr efter dialog med kunden.
 • vælge materialer og påføringsmetode til arbejde med airless-sprøjteanlæg.
 • anvende airless-sprøjter og vælge dyser, viskositet og tryk til udførelse af konkrete sprøjteopgaver.
 • klargøre, afrigge, rengøre og vedligeholde udstyret.
 • udføre sprøjtespartel med hensigtsmæssige teknikker og overholde kravet til lagtykkelse og dækningsgrad ved malebehandling af facader og gulve.
 • udføre kvalitetssikring af eget arbejde ud fra ønsket kvalitet og gældende regler.
 • udføre arbejdet efter gældende krav, love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Målgruppe

Det er et adgangskrav på holdet, at du er i arbejde og er faglært bygningsmaler.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Der er prøver til fagene.

Varighed

16 dage

Undervisningstid

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

061221

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49258 Bygningsmaler - håndtering af fugt og skimmelvækst 2 dage
49257 Bygningsmaler - Spartling af overflader 3 dage
49256 Marmorspartling 5 dage
49260 Kvalitetssikring og planlægning af malearbejde 3 dage
49268 Bygningsmaler - Anvendelse af Airless 3 dage
061221