Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

EUD-Praktikvejledning - oplæringsansvarlig

På kurset får du viden om, hvordan du som kollega kan bidrage til endnu bedre praktikforløb for lærlinge inden for alle hovedforløbsbrancher.

 

Efter endt kursus kan du:

Efter endt uddannelse kan du:

Planlægge modtagelse af lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab.

Introducere arbejdsopgaver, så lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.

Integrere lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.

Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven / lærlingen bliver medspiller i virksomheden.

Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder lærlingen i uddannelsen.

Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer faglig progression i lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Varighed

Kurset er på 1 dag.

KOMMENDE DATOER

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der som kollega arbejder med oplæring af lærlinge i virksomheder.

Deltagerbetingelser

Deltagerprisen er 128 kr. for deltagere i AMU-målgruppen. Der er mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), som pt. udgør 120, 68 kr. i timen. For uddannelsesansvarlige, som ikke tilhører AMU-målgruppen er deltagerprisen 728,05 kr. Der er ikke mulighed for at få VEU-godtgørelse.

Eksamen

Der er skriftlig prøve til uddannelsen.

Varighed

1dag

Undervisningstid

Kl. 8.00 - 15.25

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Vibeke Brønshøj Nansen
Kursussekretær
tlf.: +4587118513
Email: vn@tradium.dk

230424

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer 1 dag
230424