Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

3-i-1 asbest (udvendig), PCB og bly

Instruktion i arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejde med (udvendig) asbest, PCB og bly.

Formål

Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i områder, hvor der forekommer asbest, PCB og bly.

Indhold

Deltageren får en forståelse for, hvor der kan forekomme asbest, PCB og bly. Deltageren får kendskab til sundhedsrisici ved udsættelse for asbest, PCB og bly. Deltageren lærer, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så personer på arbejdspladsen og i omgivelserne ikke bliver udsat for støv, gasser og dampe fra asbest-, PCB- og blyholdige materialer. Deltageren lærer om nødvendige værnemidler, forsegling, minimering af spredning samt korrekt affaldshåndtering.

Kurset kan gennemføres med en høj grad af fleksibilitet:

  • når det passer dig
  • i dit tempo
  • på PC, Mac, tablets og smartphones.
KOMMENDE DATOER

Målgruppe

For medarbejdere, der skal arbejde i områder med asbest, PCB og bly.

Deltagerbetingelser

Online

Eksamen

Uddannelsesbevis

Varighed

Variabel

Undervisningstid

Online. Statistikker viser, at kursister gennemfører dette kursus på cirka 4 timer (+/- 30 minutter afhængig af hvor hurtig du er til at gennemgå modulerne).

Kursussted

Online

Yderligere information

Kontakt AMU kundeservice på tlf.: 70 11 10 10 eller amu-service@tradium.dk for at høre mere

270524