Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Lager - basis

Få basis viden inden for lagerområdet om fx plukning, pakning og forsendelse af varer. Du tager desuden truckcertifikat på kurset.

Indhold

Deltager du alle 6 uger, får du basis viden om opgaverne på et lager. Det kan fx være plukning, pakning og forsendelse af varer. Under kurset opnår du desuden erhvervelse af truckcertifikat, og kørsel af varer i bil op til 3500 kg er også en del af kurset.

Der vil også indgå elementer af FN's verdensmål i undervisningen, så du lærer at tænke bæredygtighed ind i hverdagen.

Alle fag på kursusforløbet er meritgivende for uddannelsen som lager- og logistikoperatør samt lager- og transportoperatøruddannelserne.

Formål

Efter at have gennemgået alle fag kan du medvirke til en optimal og funktionel indretning af et lager samt emballere og klargøre varer til forsendelse. Du lærer også at styre lageret optimalt og plukke, modtage og placere varer korrekt med den nødvendige kontrol og registrering.

Derudover får du viden om sikring, lastning mv. af enhedslaster som container, banevogne og stykgodsenheder. Du lærer samtidig om, hvordan man opbevarer og sender farligt gods.

Du får også truckcertifikat og kvalifikation til kørsel med varebil.

Yderligere oplysninger 

Det er muligt at tage fagene som enkeltfag. Kontakt kursussekretæren, hvis du ønsker at tilmelde dig enkelte af fagene.

Målgruppe

Personer, der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for lager- og terminalområdet.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til de forskellige fag.

Varighed

30dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Brønshøj Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

280323

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
47592 Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 7 dage
46939 Lagerstyring med it 3 dage
45074 Lagerindretning og lagerarbejde 3 dage
45077 Enhedslaster 5 dage
46946 Opbevaring og forsendelse af farligt gods 5 dage
48850 Grundlæggende kvalifikation for varebilschauffør 3 dage
44770 Stregkoder og håndterminaler 2 dage
20985 Manuel lagerstyring 2 dage
280323