Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine

Supplér dit bus- eller taxakørekort med et BAB bevis og lær at håndtere trappemaskine.

Indhold

Kurset gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg, samt praktiske og teoretiske øvelser. Der sættes bl.a. fokus på:

  • Eftersyn, vedligeholdelse og håndtering af trappemaskine
  • Egen sikkerhed og ergonomi
  • Kundeforståelse og kommunikation
  • Øvelser med trappemaskine

Hvis du ønsker kurset 49975, Befordring af fysisk handicappede med trappemaskine (modul 3B), ligger det som et særskilt kursus.

KOMMENDE DATOER

Målgruppe

Kurset henvender sig til chauffører, der udfører befordring af fysisk handicappede passager i bl.a. offentlig servicetrafik.

Deltagerbetingelser

Deltagerprisen er 256,00 kr. for deltagere i AMU-målgruppen. Der er mulighed for at få VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), som udgør 911,00 kr. pr. dag (2022-takster)

Eksamen

Kurset afsluttes med en praktisk og teoretisk prøve. Når begge prøver bestås, udleveres certifikat og AMU-bevis.

Varighed

2dage

Undervisningstid

8.00 – 15.25

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

081223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49975 Befordring af fysisk handicappede med trappemaskin 2 dage
081223