Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Cirkulær forretningsforståelse - administrative medarbejdere

Lær om den cirkulære forretningsmodel og anvend den viden i tilrettelæggelse af dine arbejdsprocesser.

Mål

Deltageren får viden om den cirkulære forretningsmodel og kendskab til de påvirkninger produkter og materialer har i de forskellige processer i værdikæden og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse af arbejdsprocesser inden for salg, handel og administration i forbindelse med implementering af en cirkulær forretningsmodel i virksomheden.

Deltageren kan på baggrund af kendskab til cirkulære forretningsmodeller som herunder eks. cirkulære værdikæder, genanvendelse, forlænget levetid, serviceordninger, leasing, energioptimering samt relevant branchelovgivning om bæredygtighed m.v. indgå i samspil med virksomhedens øvrige medarbejdere i virksomhedens grønne omstilling.

KOMMENDE DATOER

Målgruppe

Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, som arbejder med kunde-/leverandørkontakt eller administrative opgaver i offentlige og private virksomheder i forbindelse med indkøb, salg, handel, sagsbehandling eller økonomi.

Deltagerbetingelser

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Varighed

2dage

Undervisningstid

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49893 Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere 2 dage
041223