Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Uddannelsen er for dig der ønsker at få endnu mere udbytte af de ressourcer du har ansat i dit team.

Vi vil arbejde med teams og teamets sammensætning, udvikling af kompetencer og hvordan du skaber trivsel ved at anvende coaching.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra praktiske øvelser, cases og gruppearbejde, der giver dig mulighed for at anvende dine nye færdigheder hjemme i virksomheden.

Vi ser frem til at støtte dig på din rejse mod succes.

Du får adgang til vores online platform, hvor du får mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis.

44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (2 dage)

Anvendelse af værktøjer og metoder til at fremme forandringsprocesser:

  • Forståelse af forskellige forandringsmodeller og evnen til at vælge den mest passende model til en given situation.
  • Beherskelse af værktøjer til at involvere og engagere alle relevante interessenter i forandringsprocessen.
  • Forståelse af de forskellige former for modstand mod forandring og evnen til at håndtere disse på en effektiv og respektfuld måde, f.eks. gennem aktiv lytning, empati og problemløsning.

Aktiv deltagelse i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange:

  • Evnen til at reflektere over sine egne styrker og svagheder i forbindelse med forandringsprocesser og identificere områder for personlig udvikling.
  • Evnen til at implementere nye arbejdsgange på en effektiv måde.
KOMMENDE DATOER
29.10.2024
05.05.2025

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afsluttes ikke med en eksamen. Der er dog en afsluttende prøve til slut i modulet, som skal bestås for at afslutte kurset.

Varighed

2dage

Undervisningstid

Fortrinsvis mandag – torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.24

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

180724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 2 dage
180724