Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Uddannelsen er for dig, der ønsker at få et større indblik i forskellige teknikker, der kan være med til at forbedre dine kompetencer for at opnå bedre resultater i forbindelse med den kontakt, du har med dine kunder.

Vil du som salgs- og kundeservicemedarbejder opnå større resultater, er dette kursus noget for dig.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra praktiske øvelser, cases og gruppearbejde, der giver dig mulighed for at anvende dine nye færdigheder hjemme i virksomheden.

Du får adgang til vores online platform, hvor du får mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis. Vi ser frem til at støtte dig på din rejse mod succes.

Fag

40003 - Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere (2 dage)

Effektiv kundekontakt:

- Positiv indledende kontakt: Skab en god atmosfære og et positivt førstehåndsindtryk.

- Salgsteknikker: Brug effektive salgsteknikker til at afslutte salg.

Salgskompetencer:

- Identificér kundens behov: Fastslå præcis, hvad kunden lever efter.

- Håndtér indvendinger: Besvar spørgsmål og bekymringer på en professionel måde.

Kommunikationsevner:

- Tydelig og præcis kommunikation: Forklar produkter og services på en forståelig måde.

. Empati og forståelse: Vis empati for kundens situation og behov.

Kundeservice:

- Overgå kundens forventninger: Yd en service, der overgår kundens forventninger.

- Håndtér reklamationer effektivt: Håndtér reklamationer på en professionel og effektiv måde.

KOMMENDE DATOER
03.09.2024
04.02.2025

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afsluttes ikke med en eksamen. Der er dog en afsluttende prøve til slut i modulet, som skal bestås for at afslutte kurset.

Varighed

2dage

Undervisningstid

Fortrinsvis mandag - torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.24.

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

180724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 2 dage
180724