Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Grundlæggende konflikthåndtering

Uddannelsen er for dig der ønsker at få endnu mere udbytte af de ressourcer du har ansat i dit team.

Uddannelsen er for dig der ønsker at få endnu mere udbytte af de ressourcer du har ansat i dit team. Vi vil arbejde med teams og teamets sammensætning, udvikling af kompetencer og hvordan du skaber trivsel ved at anvende coaching.

Undervisningen er tilrettelagt ud fra praktiske øvelser, cases og gruppearbejde, der giver dig mulighed for at anvende dine nye færdigheder hjemme i virksomheden.

Du får adgang til vores online platform, hvor du får mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis.

Vi ser frem til at støtte dig på din rejse mod succes.

 

49822 - Grundlæggende konflikthåndtering (1 dag)

Forståelse af konflikter:

  • Identificering af konflikttyper: Evnen til at genkende forskellige typer konflikter.
  • Forståelse af konfliktens indflydelse: Erkendelse af de negative konsekvenser af uforløste konflikter.

Indsigt i roller i konflikter:

  • Evnen til at reflektere over sin egen rolle i konfliktsituationer, herunder at identificere egne adfærdsmønstre, triggere og kommunikationsvaner, der kan bidrage til en konflikt.
  • Forståelse af, hvordan andre involverede i en konflikt kan opfatte situationen, og hvordan deres handlinger og reaktioner kan påvirke konfliktens forløb.

Kendskab til konfliktens eskalering og deeskalering:

  • Genkendelse af de faktorer, der kan føre til, at en konflikt eskalerer.
  • Evnen til at proaktivt identificere potentielle konflikter.
KOMMENDE DATOER
05.09.2024
23.01.2025

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afsluttes ikke med en eksamen. Der er dog en afsluttende prøve til slut i modulet, som skal bestås for at afslutte kurset.

Varighed

1dag

Undervisningstid

Fortrinsvis mandag – torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.24

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

180724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49822 Grundlæggende konflikthåndtering 1 dag
180724