Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Kommunikation i teams

Uddannelsen er for dig der ønsker at få endnu mere udbytte af de ressourcer du har ansat i dit team.

Vi vil arbejde med teams og teamets sammensætning, udvikling af kompetencer og hvordan du skaber trivsel ved at anvende coaching.

Vi ser frem til at støtte dig på din rejse mod succes.

 Du får adgang til vores online platform, hvor du får mulighed for at reflektere over egen ledelsespraksis.

49259 – Kommunikation i teams (2 dage)

Forbedring af kommunikation

  • Skabe en atmosfære, hvor teammedlemmer og interessenter føler sig trygge ved at dele informationer, ideer og bekymringer.
  • Implementere og vedligeholde forskellige kommunikationskanaler, der passer til forskellige behov og målgrupper.
  • Klar og koncis kommunikation: Formidle informationer på en klar, koncis og professionel måde, både skriftligt og mundtligt, tilpasset modtagerens niveau og behov.

Beskrivelse af interne kommunikationsstrømme

  • Kortlægning af alle interne kommunikationskanaler, der bruges i teamet og i virksomheden.
  • Personprofilers behov for forskelligartet kommunikation
KOMMENDE DATOER
01.10.2024
25.03.2025

Målgruppe

Alle voksne som tilhører AMU-målgruppen. (se www.tradium.dk)

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afsluttes ikke med en eksamen. Der er dog en afsluttende prøve til slut i modulet, som skal bestås for at afslutte kurset.

Varighed

2dage

Undervisningstid

Fortrinsvis mandag – torsdag i tidsrummet kl. 8.00-15.24.

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

180724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49259 Kommunikation i teams 2 dage
180724