Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Efteruddannelse for erfarne truckførere

Lær at udføre avancerede løft, transport og stuvning af gods under vanskelige forhold og tidspres.

Mål

Efter gennemført uddannelse kan du føre og betjene gaffeltrucks efter gældende regler. Du kan på baggrund af stabilitetsberegninger og beregninger af løftegrej vurdere om forskellige godstyper er forsvarlige at løfte og transportere. Du kan foretage avanceret løft, transport og stuvning af forskellige godstyper under vanskelige forhold og under tidspres.

I forbindelse med udførelse af arbejdsopgaverne kan du anvende relevant specialudstyr og korrekt løftegrej. Du kan endvidere på baggrund af viden om regler og leverandørinstruktioner vedligeholde specialudstyret, løftegrejet og gaffeltrucken korrekt, herunder vurdere om udstyret skal kasseres eller sendes til reparation hos en sagkyndig.

Du får desuden opdateret din viden om relevant ny teknologi, nye arbejdsmetoder, regler og bestemmelser inden for fagområdet.

Særlige adgangskrav

For at deltage i uddannelsen skal deltageren have et gyldigt gaffeltruckførercertifikat kategori B.

Målgruppe

Førere af gaffeltrucks beskæftiget inden for lager og logistik.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Varighed

2dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Brønshøj Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

280323

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 2 dage
280323