Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Behandlings specifikation til vådlakering

Lær at udarbejde behandlingsspecifikation for vådlakering med 1 og 2-komponent malingstyper.

Mål

Efter endt kursus kan du udarbejde behandlingsspecifikation for vådlakering med 1- og 2-komponent malingstyper samt udføre den specificerede overfladebehandling på et emne og dokumentere det.

Du kan følgende efter gennemførelse af kurset:

  • udarbejde en behandlingsspecifikation for vådlakering med 1- og 2-komponent malingstyper på baggrund af korrosionsklasser, tekniske datablade og kundekrav.
  • vælge og anvende relevant kemiske og mekaniske forbehandlingsmetoder samt udføre korrekt dokumentation af den anvendte forbehandling.
  • klargøre, vedligeholde og rengøre udstyr til vådlakering.
  • påføre gængse 1- og 2-komponent luft- og ovntørrende malingstyper til en specificeret lagtykkelse under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.
  • udføre og dokumentere, at en overfladebehandling udført med vådlakering og tilhørende kvalitetskontrol er udført efter forskrifterne.
  • anvende og vedligeholde mekaniske måleredskaber og elektroniske instrumenter til kvalitetskontrol af en færdig overfladebehandling.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, som enten arbejder i virksomheder, som udfører industriel overfladebehandling eller som søger job inden for industriel overfladebehandling. Uddannelsen retter sig også mod personer, som ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse som overfladebehandler. I kurset indgår arbejde med epoxy-holdige pulvertyper, og det er derfor en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren forud for kurset har taget certifikatuddannelsen "personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater."

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse. Underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Varighed

5 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
44391 Behandlingsspecifikation til vådlakering 5 dage
270921