Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

Kom på kursus i arbejdsmiljø og sikkerhed og lær om forebyggelse af kræftrisiko i dit arbejde med svejsning.

Få viden om relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring) inkl. kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved at arbejde med stoffer og materialer. Lær om teori omkring arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning, termisk skæring og slibning på følgende områder:

  • Luftforurening
  • Sundhedsrisici
  • Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse
  • Optisk stråling
  • Personlige værnemidler
  • El sikkerhed
  • Særlige arbejdspladsforanstaltninger

Undervisningen foregår på digitalplatform. Tilmelding skal ske senest 48 timer før kursusstart.

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte. Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Ingen eksamen

Varighed

1 dag

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 1 dag
270921