Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

EU Efteruddannelse for godschauffører - Djursland

Tag din EU Efteruddannelse for godschauffører på Tradium Ring Djursland. Bliv ajourført og bliv godkendt til at bestride jobbet som godstransportchauffør.

Mål

EU Efteruddannelse for godschauffører suppleret med 2 dages uddannelse, der er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen.

Få bl.a. undervisning i køreteknik for erhvervschauffører, så du kan reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og benytte korrekt styre- og bremseteknik. Du vil desuden komme igennem øvelser på både tør og glat bane.

På efteruddannelsen for chauffører vil du også blive undervist i uheldsforebyggelse:

  • Baglæns kørsel omkring hjørner ved brug af spejle og bakkamera
  • Korrekt indstilling af køretøjets spejle
  • Korrekt højresving under påvirkning af distraktionsfaktorer
  • Aflæsning af orienterings- og advarselssystemer
  • Afværge uheld med modkørende trafikanter
KOMMENDE DATOER
19.08.2024
16.09.2024

Målgruppe

Godschauffører, der skal have et gyldigt uddannelsesbevis fra Trafik- og Byggestyrelsens BEK nr. 877 af 08/07/2015,§ 21 og § 22 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Du skal fremvise et lastbilkørekort erhvervet før den 10.09.2009 eller et chaufføruddannelsesbevis på første kursusdag.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er ingen eksamen.

Varighed

5dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Jane Søndermark Vinter
Kursussekretær
tlf.: +4587748802
Email: jsv@tradium.dk

230724

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del 2 dage
48466 Køreteknik for erhvervschauffører - ajourføring 1 dag
48611 Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør 2 dage
230724