Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Personbefordring med bus - Djursland

Mål

Drømmer du om at blive buschauffør, kan du få stort kørekort, så du både kan køre by-, rute-, skole- eller turistbus. Vil du ud at køre minibus med mere end 8 siddepladser udover chaufførens, kan du også bruge buskørekortet til det. Kurset kan suppleres med et BAB kursus, så du både må køre med fysisk handicappede samt sygdoms- og alderssvækkede passagerer.

Efter kurset kan du på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.

Efter uddannelsen har du erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).

Du kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf. Færdelsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

Særlige adgangskrav

Kørekort kategori B - 21 år eller derover. Er du under 21 år, skal du ved kursets påbegyndelse være fyldt 18 år. Kurset forlænges derudover med 4 ugers kvalifikation, så varigheden øges med 6 til 10 uger.

Lægeerklæring SKAL medbringes første kursusdag for at være sikker på at kunne komme op til prøve, inden kurset afsluttes. Husk Nem-ID til den afsluttende prøve.

Der tages forbehold for prisændringer iht. Finansloven. Personbefordring med bus indgår i den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Ledige bedes henvende sig til deres A-kasse eller jobcenter for godkendelse og evt. tilmelding.

KOMMENDE DATOER
08.01.2024
02.04.2024

Målgruppe

Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive eller turistbusbranchen.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afholdes teoretisk og praktisk køreprøve til kategori D-EP, ligesom der afholdes prøve i de grundlæggende kvalifikationer efter Trafikstyrelsens regler.

Varighed

30dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

081223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
40531 Personbefordring med bus 30 dage
081223