Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Daglig erhvervsrengøring

Få viden om rengøringsmidler, rengøringsklude, redskaber og maskiner til daglig erhvervsrengøring. Du får også kendskab til service, planlægning og sikkerhed i rengøringsbranchen.

Indhold

Deltageren kan under vejledning læse og forstå en arbejdsplan samt udføre daglig og ugentlig erhvervsrengøring, herunder:

  • Anvende egnede midler, redskaber og maskiner til rengøring af forskellige lokale- og materialetyper ud fra hygiejniske og rationelle metoder.
  • Klargøre og afrigge almindeligt anvendte redskaber, rengøringsvogne og maskiner samt vælge og dosere vaske- og rengøringsmidler med mest muligt hensyn til miljøpåvirkninger.
  • Udføre arbejdet med baggrund i kendskab til arbejdsteknik og sikkerhed.
  • Fokus på vigtigheden af en god service over for kunden og brugeren.

Adgangskrav og tilmelding:

Der er ingen særlige adgangskrav til kurset.

KOMMENDE DATOER
12.05.2025

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der er en praktisk prøve til uddannelsen.

Varighed

10dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Vester Allé 26, 8900 Randers C

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

130624

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
49326 Daglig erhvervsrengøring 10 dage
130624