Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

1-komponent vådlakering - operatører

Lær at udføre kemisk forbehandling samt påføre 1-komponent malingstyper til en specificeret lagtykkelse.

Mål

Efter kurset kan du følgende:

  • udføre kemisk forbehandling på emner, som skal overfladebehandles med 1-komponent malingstyper.
  • udføre korrekt korrosionsforebyggende behandlinger på komponentemner på baggrund af kendskab til korrosionsklasser, samt viden om metoder til forebyggelse af korrosion på zink og aluminium og viden om det miljø, som det færdige materiale skal anvendes i.
  • under instruktion klargøre, vedligeholde og rengøre udstyr til vådlakering og påføre 1-komponent luft- og ovntørrende malingstyper til en specificeret lagtykkelse.
  • under vejledning udføre proces- og slutkontrol af den udførte overfladebehandling med 1-komponent malingstyper.
  • udføre simple arbejdsopgaver med 1-komponent malingstyper på baggrund af kendskab til regler, procedurer og sikkerhedsforanstaltninger ved udførelse af overfladebehandling.
  • anvende systematisk problemløsning samt Lean værktøjer i forbindelse med udførelse af 1-komponent vådlakeringsopgaver.

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, som enten arbejder i virksomheder, der udfører industriel overfladebehandling eller der søger job inden for industriel overfladebehandling. Uddannelsen retter sig også mod personer, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse som overfladebehandler. Særlige adgangskrav: Epoxy-bevis.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse. Underviseren vurderer individuelt, om deltageren har opnået målet.

Varighed

5 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

180921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48564 1-komponent vådlakering - operatører 5 dage
180921