Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

ADR Grund- og spec.kursus - Tank - Klasse 1 - Djursland

Kom på kursus i Kolind på Ring Djursland og lær at foretage transport af farligt gods med tank og klasse 1.

Formål

Efter gennemført kursus og udstedt ADR-bevis kan du foretage transport af farligt gods inkl. klasse 1 i emballager og i tank/tankcontainere inklusive gods hørende til klasse 1. Du må dog ikke transportere gods i klasse 7.

Kurset findes på den landsdækkende positivliste, så hvis du er ledig, bedes du henvende dig hos din A-kasse eller jobcenter for godkendelse og evt. tilmelding.

Yderligere oplysninger

Mangler du en ledig plads til kursus på en af nævnte datoer, er du altid velkommen til at ringe og forhøre dig hos kursussekretæren. Måske kan der laves en plads til dig.

KOMMENDE DATOER

Målgruppe

Personer, der skal transportere farligt gods, inkl. klasse 1, i emballager og i tank/tankcontainere i henhold til ADR-konventionen enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Deltagerbetingelser

Eksamen

Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer. Der er en ekstra udgift på kr. 290,- til ADR beviset som betales direkte til Beredskabsstyrelsen.

Varighed

5.4dage

Undervisningstid

Kursussted

AMU-Centervej 2, 8560 Kolind

Yderligere information

Pia Hornbæk Larsen
Kursussekretær
tlf.: +4587118512
Email: pila@tradium.dk

041223

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
47696 ADR Grund- og Specialiseringskursus - Tank + Kl. 1 5.4 dage
041223