Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis - Randers

Mål

På kurset lærer du at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis. Du opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og punkt 2.2.

Efter endt uddannelse har du kendskab til:

 • risici forbundet med arbejdet med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre dem i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og løftegrab og kunne montere dette korrekt
 • til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan du:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrder
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer 
 • opstille mobile kraner korrekt

Specielle adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf.  Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Certifikatprøven aflægges i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK nr. 1346 af 29/11/2017) og fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Varighed

10dage

Undervisningstid

Undervisningen foregår mandag-torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 12:30.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på tlf.: +4587118512 eller pila@tradium.dk for at høre mere

250323

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48644 Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis 10 dage
250323