Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Pulverlakering - avancerede teknikker

Lær at udføre indgangskontrol, forbehandling og pulverlakering som selvstændigt arbejde med krav om korrosionsbeskyttelse. Få viden om behandlingspecifikation, proces- og slutkontrol samt dokumentation.

Mål

På kurset lærer du selvstændigt at udføre følgende på baggrund af pulverleverandørens anbefalinger, kundens krav, behandlingsspecifikationer og gældende standarder som GBS og QQ og miljø- og sikkerhedsbestemmelser:

  • visuel indgangskontrol og vurdere komponentunderlag
  • kemisk eller mekanisk forbehandling i forhold til et eller flere lags pulverbelægning
  • langvarig korrosionsbeskyttelse med brug af nye pulvermaterialer som fx acrylpulver samt pulverprimere med eller uden zink
  • pulverlakering på komplicerede emner med forskellige pulvertyper
  • optimering af afdækning og ophængning af emner i conveyorsystemer både i forhold til driftsøkonomiske parametre og kvalitetskrav til det færdige produkt
  • proces- og slutkontrol samt dokumentation af den udførte pulverlakering
  • daglig vedligeholdelse af udstyr til manuel og automatisk pulverlakering

Du vil desuden lære at udarbejde en behandlingsspecifikation for pulverlakering med krav om avanceret korrosionsbeskyttelse ud fra kundekrav, gældende standarder og den enkelte pulverleverandørs forskrifter.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der udfører industriel pulverlakering med store korrosionskrav og som i forvejen har indgående kendskab til området. Særlige adgangskrav: Epoxy-bevis samt øvrige pulverkurser (trin 1, 2 og 3) eller svendebrev inden for området.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat og erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen.

Varighed

3 dage

Undervisningstid

Mandag-fredag fra kl. 8:00 – 15:25, hvilket svarer til 37 timer/uge.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Vibeke Nansen på tlf.: +4587118513 eller vn@tradium.dk for at høre mere

270921

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
44369 Pulverlakering - avancerede teknikker 3 dage
270921