Genererer pdf...

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Lær at føre traverskraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter.

Mål

Kom på kursus og lær at føre traverskraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

 

Efter kurset kan du:

  • Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
  • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt
  • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
  • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
  • I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Deltagerbetingelser

Se www.tradium.dk for de regelsæt, der findes for deltagerbetaling og tilmelding til kurset. Såfremt du er ledig, bør du være opmærksom på, at gennemførelsen af et kursus altid sker ifølge aftale mellem jobcenter og kursist.

Eksamen

Prøven afholdes i 2 dele: Del 1; en teoriprøve iht. spørgsmål godkendt af Arbejdstilsynet. Del 2; en praktisk prøve iht. kravene i censorvejledningen godkendt af Arbejdstilsynet.

Varighed

10dage

Undervisningstid

Undervisningen foregår mandag-torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 12:30.

Kursussted

Blommevej 40, 8930 Randers NØ

Yderligere information

Kontakt kursussekretær Pia Hornbæk Larsen på tlf.: +4587118512 eller pila@tradium.dk for at høre mere

250323

Kursusudbud

NUMMER KURSUS NAVN VARIGHED
48586 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner 10 dage
250323