Søg på tradium.dk

Paragraf 17: arbejdsmiljø og sikkerhed (svejsning/termisk) - fjernundervisning

Elev svejser på værksted på smedeuddannelsen
 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Indhold

På dette online kursus får du kendskab til relevante arbejdsmiljøpåvirkninger, sundhedsrisici og foranstaltninger ved svejsning og termisk skæring (plasmaskæring, laserskæring og flammeskæring), herunder kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer. 

Formål

Efter kurset har du teoretisk viden om arbejdsmiljømæssige forhold, regler og krav, der har betydning ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil, på følgende områder:

 1. Luftforurening ved svejsning, termisk skæring og slibning, herunder:
  • Røg, støv og gasarter
  • Forureningens art og mængde, afhængig af proces

 2. Sundhedsrisici ved luftforurening, herunder:
  • Irritation af luftveje og hud
  • Kronisk bronkitis
  • Astma
  • Manganisme
  • Kræft
  • Reproduktionsskader
  • Allergi
  • Grænseværdier
  • Anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser og skader

 3. Foranstaltninger til forureningsbekæmpelse, herunder:
  • Regler for ventilation; punkt-, proces- og rumventilation
  • Udformning, brug og vedligeholdelse af punkt- og procesudsugning
  • Substitution
  • Regler for brug af åndedrætsværn

 4. Optisk stråling, herunder:
  • Risici for skader på øjne og hud
  • Personlige værnemidler i form af øjenværn, handsker m.v. 

 5. Personlige værnemidler - generelt:
  • Øjenværn
  • Høreværn
  • Brug af åndedrætsværn
  • Handsker
  • Skødeskind
  • Beskyttelsesærmer
  • Beskyttelsesfodtøj

 6. El sikkerhed, herunder:
  • El-risici ved svejsning samt plasma- og laserskæring
  • Regler for svejseudstyr samt plasma- og laserskæreanlæg

 7. Særlige arbejdspladsforanstaltninger, herunder:
  • Kræftbekendtgørelsens krav til arbejdspladsforanstaltninger; herunder afgrænsning og mærkning med skilte samt ryge- og spiseforhold
  • Forholdsregler ved arbejde i lukkede rum
  • Sidemandseffekt
  • Opbevaring af personlige værnemidler
  • Sikkerhedsorganisationen i virksomheden

I forbindelse med punkt 3, 5 og 7 skal der indgå demonstration.

Varighed

1 dag

Form

Undervisningen foregår som online kurser på fjernundervisning.

Målgruppe

Ufaglærte og faglærte. Uddannelsen er lovpligtig i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1795 af 18. december 2015 om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

VIGTIGT: Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du altid kontakte kursussekretæren, der dog desværre KUN kan træffes på e-mail i øjeblikket. 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset