Søg på tradium.dk

Dansk som andetsprog

Få kendskab til både alment dansk og dansk som fagsprog. Lær den danske grammatik. Åbent Værksted.

 
 

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Indhold:

Få indsigt i dansk grammatik og sprogbrug og lær at benytte både alment dansk og dansk som fagsprog.

Fag, der indgår i forløbet:

45567
45569
45571
45572
45573
45574

Tilmelding på voksenuddannelse.dk

Læg mærke til, at kurset kører som Åbent Værksted og er et AMU-kursus.