Søg på tradium.dk

Øvrige kurser

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Dansk og matematik.

Studerende på IT-uddannelse
 
 

Måske er du tilbageholdende med at vælge kurser og uddannelse, fordi der er noget grundlæggende i forhold til læsning eller regning, som du er usikker på, eller måske føler du bare at dine læse- og skrivefærdigheder er blevet lidt rustne med årene.

FVU giver dig mulighed for at forbedre dine grundlæggende færdigheder i dansk og matematik. Gennem FVU-undervisningen bliver du også bedre til at bruge pc og internet. Desuden styrker du dine forudsætninger for videre uddannelse og aktiv medvirken i samfundslivet.

FVU er fleksibelt tilrettelagt undervisning og tager udgangspunkt i dine forudsætninger med faget. Undervisningen tilrettelægges individuelt. Er du ordblind, vil du komme på et særligt hold med få deltagere.

Inden du kan starte undervisning, foretager vi et tjek af dine færdigheder. Tjekket foregår ved, at du løser nogle opgaver, der bruges til at vurdere dit læse- og regneniveau. Tjekket foregår på computer eller på papir og tager cirka en halv time. Du får selv udleveret resultatet, og du får en vejledende samtale med en af vore undervisere.

Du kan deltage hvis du er ledig, ansat eller selvstændig.

Forløbet kan desuden tilrettelægges fleksibelt for virksomheder.

Pris

Undervisningen er gratis. Der er forskellige former for økonomisk støtte, afhængig af hvem du er.

Varighed 

FVU-undervisningen i læsning og matematik er på mellem 30 og 60 klokketimer.

Start

Undervisningen foregår tirsdag og torsdag.

Vil du vide mere

Vejledningscenteret eller

,