Søg på tradium.dk

Mobile kraner over 30 tonsmeter

Lær at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Personer, der har eller søger, beskæftigelse som førere af lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter og som tillige opfylder de specielle adgangskrav.

Specielle adgangskrav

Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort, jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom. Deltageren skal dokumentere at have gennemført og bestået følgende uddannelser:

 • 45644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller
 • Kranbasis samt 48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage)

Indhold

Som en del af undervisningen skal du blandt andet arbejde med opstillingsplaner, opbygning af mobilkranen, aflæsning af diagrammer, vind beregning og meget mere. Det teoretiske arbejde udføres på en bærbar computer, som Tradium stiller til rådighed for alle kursister. På kurset foregår undervisningen så vidt muligt papirfrit, hvilket vil sige, at forløbet drager nytte af IT-værktøjer til at gøre teorien nem at forstå.

Mål

Kom på krancertifikatuddannelse. Du lærer at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 tons/tonsmeter. Du opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3.

Efter endt uddannelse har du kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft af mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold - jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr fx pallegaffe og læssegrab og kunne montere dette korrekt til korrekt anvendelse af støtteben
 • mobile kraners begrænsing i forhold til vejrliget
 • anvendelse og beregning af ballast
 • valg af ekstraudstyr fx fly-jib og kunne montere det korrekt

Efter endt uddannelse kan du:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt

Eksamen

Certifikatprøven aflægges i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK nr. 1346 af 29/11/2017) og fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Undervisning

Undervisningen foregår mandag-torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 12:30

 

 

 

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
Pris:
kr. 1340
Varighed:
10 dage
Ledige pladser:
 

Startdato:
11-12-2023

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset