Søg på tradium.dk

Teleskoplæsser - certifikat - Djursland

Tag certifikat til teleskoplæsser i henhold til gældende regler.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod faglærte eller ufaglærte, der skal føre teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer eller til løft af containere i terminalområder.

Mål

Du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Du får kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Certifikatet gælder ikke til brug af kranarm på teleskoplæsser over 8 tm.

Endvidere lærer du at opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. De detaljerede kvalifikationskrav, som du skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Certifikater efter tidligere regler

  • Teleskoplæsser A- og B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre teleskoplæsser i henhold til certifikatets gyldighedsområde. Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.
  • Kran- og gaffeltruckcertifikater, der er erhvervet efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver ret til at føre teleskoplæssere frem til den 31. december 2018 i henhold til certifikaternes gyldighedsområde.

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve, der skal bestås for at erhverve uddannelsesbevis som fører af teleskoplæsser. Beviset er gyldigt som certifikat. Når man har beviset fra denne uddannelse, giver Kranbasis, fx uddannelsen 48678 'Teleskoplæsser med kranløft > 8 tonsmeter + kranbasis' også ret til at bruge teleskoplæsseren til kranarbejde over 8 tonsmeter.

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som har aflagt og bestået certifikatprøve jf. Arbejdstilsynets bestemmelser, som godtgør, at deltageren er i besiddelse af de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer, der kræves for at føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner i henhold til §8 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. I bekendtgørelsens Bilag 2 b) og bilag 2, pkt. 2.3 beskrives de detaljerede krav for personer, der skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Kontakt os for oprettelse
 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 74 88 02   E jsv@tradium.dk
A Amu-Centervej 2, 8560 Kolind
 

Fag til kurset