Søg på tradium.dk

EU Efteruddannelse for buschauffører - Randers

Lær at køre som buschauffør og få opdateret din viden om buskørsel og befordring af personer.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Faglærte og ufaglærte chauffører, der har, eller søger beskæftigelse inden for rutebusområdet og skal have opdateret deres chaufføruddannelsesbevis. Det anbefales, at deltageren tidligere har gennemført grundlæggende uddannelse - eller har erhvervserfaring inden for jobområdet.

Særlige krav

Kørekort, Kategori D

Indhold

Efter kurset kan deltageren udføre almindeligt forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Dette kan deltageren på baggrund af undervisningen, tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder.

Deltageren får opdateret sin viden om at køre rutebus og yde befordring af passagerer med størst mulig komfort. Deltageren kan fx i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører:

  • Kundeservice og konflikthåndtering
  • Kommunikation, herunder mikrofonbetjening
  • Trafikselskabernes kvalitetskrav
  • Billettering og regionale takstsystemer
  • Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel
  • Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning

Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse.

Eksamen

Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
Pris:
kr. 670
Varighed:
5 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 74 88 02   E jsv@tradium.dk
A Amu-Centervej 2, 8560 Kolind
 

Fag til kurset