Søg på tradium.dk

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Lær at føre traverskraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter.

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Mål

Kom på kursus og lær at føre traverskraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Efter kurset kender du til:

 • Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.
 • Risici forbundet med arbejde med kraner
 • Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • Indholdet af kranjournaler og kunne føre dem disse i nødvendigt omfang
 • Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran

Du lærer også, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes.

Efter kurset kan du:

 • Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde
 • Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner

Eksamen

Prøven afholdes i 2 dele: Del 1; en teoriprøve iht. spørgsmål godkendt af Arbejdstilsynet. Del 2; en praktisk prøve iht. kravene i censorvejledningen godkendt af Arbejdstilsynet.

Undervisning

Undervisningen foregår mandag-torsdag 07:30 - 15:30 og fredag 07:30 - 12:30.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
Pris:
kr. 1340
Varighed:
10 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset