Søg på tradium.dk

Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis - Djursland

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Målgruppe

Personer, der har eller søger beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter.

Specielle adgangskrav

Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne dokumentere at være helbredsmæssigt egnet til at føre det tekniske hjælpemiddel enten ved gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, der gives i forbindelse med udstedelse af kørekort jf. Arbejdstilsynets bestemmelser herom.

Mål

På kurset lærer du at udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 19/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 og 2.2.

Efter endt uddannelse har du kendskab til:

 • risici forbundet med arbejde med mobile kraner
 • mobile kraners opbygning og sikkerhedsanordninger
 • mobile kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger
 • reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej
 • indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang
 • reglerne for samløft med mobile kraner af byrder samt personløft med mobile kraner
 • mobile kraners stabilitetsforhold
 • jordbundsforhold og kunne vurdere forskellige underlags bæreevne
 • valg af ekstraudstyr, fx pallegaffel og læssegrab, og kunne montere dette korrekt
 • til korrekt anvendelse af støtteben

Efter endt uddannelse kan du:

 • betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrder
 • vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes
 • vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio
 • vide, hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes
 • gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej
 • tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning
 • aflæse lastdiagrammer
 • opstille mobile kraner korrekt

Eksamen

Certifikatprøven aflægges i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK nr. 1346 af 19/11/2017) og fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
AMU-Centervej 2, 8560 Kolind
Pris:
kr. 2080
Varighed:
10 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 12   E pila@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset