Søg på tradium.dk

Teleskoplæsser - certifikat - Randers

Er du forberedt på de nye regler omkring teleskoplæsser?

 
 

Er du i arbejde?


Ja Nej

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer, eller til løft af containere i terminalområder. Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Mål

Du kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Du får kendskab til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de bliver anvendt til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere lærer du at opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter.

De detaljerede kvalifikationskrav, som du skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.

Certifikater efter tidligere regler

  • Teleskoplæsser A- og B-certifikater, der er udstedt efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver fortsat ret til at føre teleskoplæsser i henhold til certifikatets gyldighedsområde. Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.
  • Kran- og gaffeltruckcertifikater, der er erhvervet efter de regler, der var gældende indtil den 31. december 2017, giver ret til at føre teleskoplæssere frem til den 31. december 2018 i henhold til certifikaternes gyldighedsområde.
 
 

Tilmeld dig forløbet


Ledige hold


Undervisningssted:    
Blommevej 40, 8930 Randers NØ
Pris:
kr. 670
Varighed:
5 dage
Ledige pladser:
 

Vælg startdato:

Mødedatoer:
 

Tilmeld dig her

 

Kontakt


Kursussekretær
T 87 11 85 13   E vn@tradium.dk
A Blommevej 40, 8930 Randers NØ
 

Fag til kurset