Søg på tradium.dk

Individuel Kompetencevurdering (IKV)

 
 

Få vurderet dine realkompetencer

Du har nu mulighed for at få vurderet dine realkompetencer - ”det du kan” – i forhold til et givet kompetencebehov (= en given Arbejdsmarkedsuddannelse).

Det vil sige, at du kan få papir på kompetencer, som du har erhvervet i ”livets skole”, og som er på niveau med ”skolekompetencer.” En vurdering af basale færdigheder som dansk og matematik kan indgå som en del af IKV.

Hvad er realkompetencer?

Viden, færdigheder og kompetencer – uanset hvor de er erhvervet (uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoply- sning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.)

En vurdering af dine realkompetencer kan fx:

  • give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse
  • være en genvej til at få en erhvervsuddannelse og blive faglært – en GVU (Grundlæggende VoksenUd- dannelse)
  • styrke jobfastholdelse og jobmobilitet.
For en virksomhed kan en IKV give et overblik over medarbejdernes kompetencer og
dermed afsæt for en relevant og målrettet kompetenceudvikling.

Pris

En IKV er gratis, hvis du er kortuddannet.

Varighed

1⁄2-5 dage